Ämne: Träteknik

Kurs: Ytbehandling

[Timmar: 50]

Mål för kursen

Kursen skall ge kunskaper i ytbehandling med olika material på snickeri- och möbelprodukter. Kursen skall även ge kunskaper om skydd och säkerhet samt om åtgärder att minska miljöbelastningen.

Mål som kursdeltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Kursdeltagaren skall:

Kriterier för godkänd kurs

Träteknik