Ämne: Vuxenutbildning

Kurs: Vuxenutbildning i trä

[Veckor: 40-50] (1600-2000 poäng)

Grundutbildning

Utbildningsinnehåll

Valbara inriktningar

Uppläggning och genomförande av kurser

Vuxenutbildning