Ämne: Träförädling

Kurs: Virkestorkning

[Timmar: 50]

Mål för kursen

Kursen skall ge de kunskaper som krävs för att utföra torkning av virke samt kunskaper om hantering och förvaring av såväl otorkat som torkat virke. Vid underhållsarbetet av en virkestork eller torkanläggning skall möjlighet ges att tillämpa kunskaper inom områdena underhållsteknik, styrteknik och ekonomi.

Mål som kursdeltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Kursdeltagaren skall:

Kriterier för godkänd kurs

Träförädling