Ämne: Träteknik

Kurs: Träteknik Introduktion

[Timmar: 50]

Mål för kursen

Kursen skall ge en orientering om träteknik och väcka intresse för materialens möjligheter, egenskaper och bearbetningssätt. Kursen skall även ge möjlighet att utveckla den estetiska och kreativa förmågan att bearbeta olika material på olika sätt.

Mål som kursdeltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Kursdeltagaren skall:

Kriterier för godkänd kurs

Träteknik