Ämne: Träteknik

Kurs: Träbearbetning D

[Timmar: 200]

Mål för kursen

Kursen skall ge de fördjupade kunskaper som krävs för ett gott yrkesmannaskap inom olika områden av träbearbetning i fråga om material, verktyg och utrustning. Kursen skall även utveckla färdigheter och rutiner vid arbete med snickerimaskiner på en närmast yrkesmässig nivå. Kursen skall dessutom ge de färdigheter som krävs för att kunna tillverka produkter med högt ställda krav på planering, konstruktion, val av lämplig produktionsorganisation samt kvalitetstänkande och ekonomiskt tänkande.

Mål som kursdeltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Kursdeltagaren skall:

Kriterier för godkänd kurs

Träteknik