Ämne: Träteknik

Kurs: Träbearbetning C

[Timmar: 200]

Mål för kursen

Kursen skall utveckla färdigheter och rutiner för arbete med snickerimaskiner. Kursen skall ge fördjupad kunskap om olika produktionstekniska problem samt utveckla förmågan att välja olika konstruktionslösningar och att bereda och välja lämplig produktionsordning för arbetet. Kursen skall dessutom ge kunskaper i att tillverka produkter som förutsätter planering, organisation samt miljö-, säkerhets- och ekonomiskt tänkande.

Mål som kursdeltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Kursdeltagaren skall:

Kriterier för godkänd kurs

Träteknik