Ämne: Träteknik

Kurs: Träbearbetning A

[Timmar: 100]

Mål för kursen

Kursen skall ge grundläggande kunskaper om träbearbetning och de olika arbetsuppgifter som finns inom ett träbearbetningsföretag, från inmätning av stock till leverans av tillverkade produkter. Kursen skall också ge grundläggande kunskaper i arbete med snickerimaskiner.

Mål som kursdeltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Kursdeltagaren skall:

Kriterier för godkänd kurs

Träteknik