Ämne: Produktionsteknik

Kurs: Produktion - Processen

[Timmar: 50]

Mål för kursen

Kursen skall ge kunskaper om företags uppläggning av produktion från order till leverans. Kursen skall också ge kunskaper om hur företag utvecklar produkter och verksamhet.

Mål som kursdeltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Kursdeltagaren skall:

Kriterier för godkänd kurs

Produktionsteknik