Ämne: Träteknik

Kurs: Planmöbler

[Timmar: 150]

Mål för kursen

Kursen skall ge kunskaper i att tillverka planmöbler och snickerier. Kursen skall även ge fördjupade kunskaper om limning, fanering, ytbehandling, material och sammansättningar av planmöbler. Ett mål är även att utveckla färdigheter i att slutmontera t.ex. gångjärn, lås och inredningsbeslag.

Mål som kursdeltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Kursdeltagaren skall:

Kriterier för godkänd kurs

Träteknik