Ämne: Träteknik

Kurs: Materialkunskap

[Timmar: 50]

Mål för kursen

Kursen skall ge grundläggande kunskaper om förädlingsprocessen inom området träteknik från skogsråvara till färdig produkt. Kursen skall även ge kunskap om miljö- och resursfrågor samt om trämaterialets speciella egenskaper och den betydelse dessa har för produktionen och färdig produkt. Kursen skall dessutom ge kännedom om andra material som förekommer inom yrkesområdet.

Mål som kursdeltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Kursdeltagaren skall:

Kriterier för godkänd kurs

Träteknik