Ämne: Träförädling

Kurs: Logistik

[Timmar: 50]

Mål för kursen

Kursen skall ge grundläggande kunskaper om materialadministration. Kursen skall även ge kunskaper från angränsande områden för att nå goda logistiska lösningar.

Mål som kursdeltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Kursdeltagaren skall:

Kriterier för godkänd kurs

Träförädling