Ämne: Träförädling

Kurs: Komponenttillverkning

[Timmar: 100]

Mål för kursen

Kursen skall ge kunskaper om och färdigheter i att utföra kapning, klyvning, hyvling, limning och komponenttillverkning. Kursen skall även ge möjlighet att tillämpa kunskaper inom underhållsteknik, ekonomi och produktionsteknik.

Mål som kursdeltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Kursdeltagaren skall:

Kriterier för godkänd kurs

Träförädling