Ämne: Träförädling

Kurs: Hyvling profil

[Timmar: 100]

Mål för kursen

Kursen skall ge kunskaper i avancerad listhyvling med profilstål samt tillverkning av profilkomponenter i kap-, klyv- och hyvelanläggningar. Kursen skall även ge möjlighet att tillämpa kunskaper inom styrteknik, underhållsteknik, ekonomi och produktionsteknik.

Mål som kursdeltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Kursdeltagaren skall:

Kriterier för godkänd kurs

Träförädling