Ämne: Träförädling

Kurs: Hyvling grundkurs

[Timmar: 100]

Mål för kursen

Kursen skall ge kunskaper i att utföra arbete i hyvlerier med hyvling, klyvning och slipning av verktyg. Kursen skall även ge möjlighet att tillämpa kunskaper inom underhållsteknik, ekonomi och produktionsteknik.

Mål som kursdeltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Kursdeltagaren skall:

Kriterier för godkänd kurs

Träförädling