Ämne: Träteknik

Kurs: Fanering

[Timmar: 100]

Mål för kursen

Kursen skall ge kännedom om produktionsprocessen för tillverkning av faner. Kursen skall ge färdighet att utföra limning av faner, laminat samt olika plastmaterial på skivmaterial samt att kantlista med synlig och dold kantlist. Kursen skall dessutom utveckla förmågan att hämta och tyda information och faktauppgifter ur olika tillverkares produktinformation.

Mål som kursdeltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Kursdeltagaren skall:

Kriterier för godkänd kurs

Träteknik