Ämne: CNC-teknik

Kurs: CNC-teknik D

[Timmar: 100]

Mål för kursen

Kursen skall ge fördjupade kunskaper om och förtrogenhet med bearbetning i CNC-maskiner samt kunskaper om deras uppgifter som delar i ett produktionssystem. Kursen skall även ge förtrogenhet med förebyggande underhåll samt kunskaper i avhjälpande underhåll. Kursen skall dessutom ge kunskaper om de miljö- och säkerhetsaspekter som finns kopplade till kursinnehållet.

Mål som kursdeltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Kursdeltagaren skall:

Kriterier för godkänd kurs

CNC-teknik