Ämne: CNC-teknik

Kurs: CNC-teknik C

[Timmar: 150]

Mål för kursen

Kursen skall ge fördjupade kunskaper i programmering och bearbetning i CNC-maskiner samt i förebyggande underhåll och därvid tillämpa inhämtade kunskaper i produktionsteknik. Kursen skall även ge grundläggande kunskaper i användning av lägesfixeringssystem. Kursen skall dessutom ge kunskaper om ergonomi, miljö och säkerhet.

Mål som kursdeltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Kursdeltagaren skall:

Kriterier för godkänd kurs

CNC-teknik