Ämne: CNC-teknik

Kurs: CNC-teknik B

[Timmar: 100]

Mål för kursen

Kursen skall ge kunskaper i att programmera, iordningställa för samt utföra bearbetning i CNC-maskiner och därvid tillämpa inhämtade kunskaper inom produktionstekniken. Kursen skall även ge grundläggande kunskaper i förebyggande underhåll på CNC-maskiner och i att kontrollera och bedöma utfört arbete. Kursen skall dessutom ge kunskaper om ergonomi, miljö och säkerhet.

Mål som kursdeltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Kursdeltagaren skall:

Kriterier för godkänd kurs

CNC-teknik