Ämne: CNC-teknik

Kurs: CNC-teknik A

[Timmar: 50]

Mål för kursen

Kursdeltagaren skall ge grundläggande kunskaper om CNC-teknikens användning, i att skriva program med ISO-normerade koder och i att använda CNC-maskin. Kursen skall även ge inblick i CNC-maskiners uppbyggnad. Kursen skall dessutom ge kunskaper om ergonomi, miljö och säkerhet.

Mål som kursdeltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Kursdeltagaren skall:

Kriterier för godkänd kurs

CNC-teknik