Ämne: CNC-teknik

Kurs: CAD/CAM-teknik

[Timmar: 50]

Mål för kursen

Kursen skall ge grundläggande kunskaper om CAM-system och i dess hantering och ge kunskaper i CAD/CAM-tekniken och dess användningsområden. Kursen skall dessutom ge kunskaper om ergonomi, miljö och säkerhet.

Mål som kursdeltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Kursdeltagaren skall:

Kriterier för godkänd kurs

CNC-teknik