Ämne: Träförädling

Kurs: Byggvaror

[Timmar: 100]

Mål för kursen

Kursen skall ge kunskaper om byggvaror och byggvaruhandel. Kursen skall även ge möjlighet att tillämpa kunskaper inom listhyvling och ämnestillverkning.

Mål som kursdeltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Kursdeltagaren skall:

Kriterier för godkänd kurs

Träförädling