Ämne: Arbetsliv

Kurs: Arbetsmiljö & Säkerhet

[Timmar: 50]

Mål för kursen

Kursen skall ge kunskaper om lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet med inriktning mot valt verksamhetsområde. Kursen skall även ge förståelse för arbetsmiljöns betydelse för individ, företag och samhälle. Kursen skall ge kunskaper om hur man kan påverka sin egen och andras arbetsmiljö för att förhindra psykisk och fysisk ohälsa och hur man medverkar till att skapa goda arbetsförhållanden.

Mål som kursdeltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Kursdeltagarna skall:

Kriterier för godkänd kurs

Arbetsliv