Om TäPAc

TäPAc startade 1996 i syfte att utbilda inom områdena Möbel & Inredningssnickeri, Organisationsutveckling, SAM (Systematiskt ArbetsMiljö-arbete, internkontroll) och Arbetsrätt. Under dessa år fram till 2003 har vi jobbat som konsulter och utbildare åt ett antal snickeriföretag. Vi har oftast blivit anlitade för att organisera verksamheter, anställa personal men även säga upp personal, hantera omplaceringar, delta med kompetenshöjningar av personal och för våra kunskaper inom arbetsmiljö. Från och med april 2003 har vi tagit över träutbildningen för vuxenstuderande på Vallen i Kramfors. Vi hyr utbildnings- och snickeri-lokaler av Kramfors Kommun.

TäPAc - Snickeri

Lite om mig själv - Berth Olsson

Jag är född i det ljusa, härliga Jämtland i mitten av 40-talet i ett rött litet hus. Jag och mina 7 syskon växte upp i en liten by som var både strömlös och väglös. Efter folkskolan utbildade jag mig till möbelsnickare. Militärtjänsten gjorde jag på I5 i Östersund och där fick jag även min första anställning som snickarmästare. I början på 70-talet antog jag en annan utmaning och började som verkstadsförman och sedemera verkmästare på ett snickeri i västra delen av det Jämtlänska landskapet.

Republiken Jamtlands flagga - Berth Olsson

Personaladministration på distans

Mitt sug efter att förkovra mej tilltog så jag läste därför den allmänna linjen på Birka Folkhögskola. Efter det blev det lärarhögskolan i Umeå. Hösten 1977 flyttade jag till Kramfors och jobbade som yrkeslärare och skolledare fram till 1987. När Saab Automobil i Kramfors hörde av sig till mig antog jag deras erbjudande om anställning som personalchef. Jag gick efter en tids anställning där vidare till Nordwin-Gruppen och jobbet som deras personalchef. Under personalchefs-tiden läste jag in PA-linjen (PersonalAdministration) på distans. Under året 1992 hoppade jag av denna karriär och återgick till jobbet som yrkeslärare inom trä. Sedan april 2003 utbildar jag nu företag och kursdeltagare via mitt eget företag TäPAc.

Individuell utbildning

Individuella utbildningsplaner eller specialsydda kurser för enskilda och företag. Hos oss är det kursdeltagarens mål som styr upplägg och genomförande av den utbildning de väljer.

Möbel & Inredningssnickeri

PersonalAdministration & Organisation